Reklamacje i zwroty

WAŻNA INFORMACJA: DRODZY KLIENCI, PROSIMY MIEĆ NA UWADZE, ŻE NASZA INFOLINIA TELEFONICZNA NIE ZAJMUJE SIĘ KWESTIĄ ZWROTÓW I REKLAMACJI.

ZWROTY ORAZ REKLAMACJE PROSIMY KIEROWAĆ WYŁĄCZNIE POD TEN ADRES E-MAILOWY: SUPPORT@GAMVIS.PL

_______________________________

WAŻNE: PRZED EWENTUALNYM ZWROTEM FOTELA W RAMACH 14 DNIOWEGO PRAWA ZWROTU, POPROSIMY ZAWSZE O KONTAKT E-MAILOWY POD ADRESEM : support@gamvis.pl

WAŻNE 2: W RAMACH 14 DNIOWEGO PRAWA DO ZWROTU TOWARU FIRMA GAMVIS OFERUJE W 100% DARMOWY ZWROT ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ GLS. W CELU OTRZYMANIA MOŻLIWOŚCI DARMOWEGO ZWROTU KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI E-MAILOWO Z PROŚBĄ O ZORGANIZOWANIE WYSYŁKI ZWROTNEJ.

PROSIMY MIEĆ NA UWADZE, ŻE TYLKO I WYŁĄCZNIE POWYŻSZA FORMA ZWROTU PO KONTAKCIE E-MAILOWYM Z NAMI BĘDZIE W 100% DARMOWA. FIRMA GAMVIS NIE POKRYWA KOSZTÓW ZWROTÓW WYKONANYCH PRZEZ KLIENTA NA WŁASNĄ RĘKĘ.

_______________________________

POUCZENIE WS. ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY (UPRAWNIENIE USTAWOWE)

WAŻNE: Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku wysłania nam w ramach zwrotu produktu brudnego / ubrudzonego / śmierdzącego (np. papierosami) / zalanego płynami / poplamionego / noszącego znaczące ślady użytkowania / uszkodzonego ze względu na niepoprawny sposób zapakowania zwracana kwota będzie zredukowana adekwatna do stanu otrzymanego produktu (redukcja kwoty zwrotu pomiędzy 10% a 50% oryginalnej wartości towaru) w zależności od ilości uszkodzeń i stanu fotela.  W skrajnych przypadkach zwrot nie zostanie zaakceptowany.

 

Poniżej instrukcje dokonania zwrotu:

1. Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny dotyczy wszystkich produktów.

2. Uprawnienie przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

3. Skontaktuj się z nami pod adresem support@gamvis.pl w celu otrzymania DARMOWEJ OPCJI ZWROTU.

4.Przygotuj towar do bezpiecznego zwrotu a następnie przekaż kurierowi odpowiednio spakowany produkt.

5. Państwa środki zwrócimy w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia dostarczenia do nas zwrotu przez kuriera.

6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrot należności nastąpi w ten sam sposób w jaki dokonano zapłaty za towar, chyba, że wskazano inną metodę.

WAŻNA INFORMACJA: Zwroty towaru akceptowane są TYLKO drogą wysyłkową. Nie ma możliwości zwrotu towaru osobiście.

_______________________________

REKLAMACJE 

1. Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane do naszej firmy drogą e-mailową na adres SUPPORT@gamvis.pl

2. W celu zgłoszenia reklamacji rekomendujemy wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny. Znacznie usprawni to proces reklamacyjny.

3. Do formularza reklamacyjnego, prosimy, jeżeli to możliwe, dodać dokument potwierdzający zakup w naszej firmie.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.

6. W razie potrzeby możemy poprosić Państwa o przesłanie do nas produktu w celu rozpatrzenia i weryfikacji słuszności reklamacji. Dane do przesłania reklamowanego towaru to:

GAMVIS MARCIN NAKLICKI, UL. LUTOSŁAWSKIEGO 9, 05-080 KLAUDYN, POLSKA.

7. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 kodeksu cywilnego. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

_______________________________

LINKI DO FORMULARZY:

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – OBOWIĄZKOWY

 2. FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 3. POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

_______________________________

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM POSIADA M.IN. NASTĘPUJĄCE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
  • JEST UPRAWNIONY DO ZWRÓCENIA SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY;
  • JEST UPRAWNIONY DO ZWRÓCENIA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ;
  • MOŻE UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ POMOC W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ, KORZYSTAJĄC TAKŻE Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH). PORADY UDZIELANE SĄ POD PRZEZ FEDERACJĘ KONSUMENTÓW POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII KONSUMENCKIEJ 800 007 707 ORAZ PRZEZ STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH POD ADRESEM EMAIL PORADY@DLAKONSUMENTOW.PL;
  • ZŁOŻYĆ SWOJĄ SKARGĘ ZA POŚREDNICTWEM UNIJNEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ ODR, DOSTĘPNEJ POD ADRESEM: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/.

 

Dostawa 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną dostawę kurierską 24h.

Darmowe Zwroty

Darmowe zwroty GLS do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

2-letnia gwarancja na wszystkie fotele.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.