Gwarancja

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:

 1. Gwarantem jest firma Gamvis Marcin Naklicki z siedzibą w Warszawie, ul. Jarzębskiego 1/44, NIP: 1182055153.
 2. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe produkty zakupione u autoryzowanego sprzedawcy, firmy GAMVIS MARCIN NAKLICKI, zmontowane według instrukcji i zaleceń producenta.
 3. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem daty zakupu produktu.
 5. Okres ochrony gwarancyjnej to 24 miesiące dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, oraz 12 miesięcy dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 6. Gwarancja obejmuje wady foteli w postaci niesprawnej części, pękniętej skóry, wadliwej funkcjonalności.
 7. Gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą fotela, a także jego celowym uszkodzeniem/uszkodzeniem wynikającym z niepoprawnego użytkowania.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia, firma Gamvis poinformuje klienta czy zgłoszenie gwarancyjne zostało uznane za zasadne. Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, Klient otrzymuje nową, sprawną część lub w razie potrzeby zostanie wymieniony cały przedmiot gwarancji. Koszt przesyłek w takich sytuacjach ponosi firma Gamvis. Termin rozpoznania zgłoszenia wynosi 14 dni roboczych.
 9. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Gamvis Marcin Naklicki, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika).

OCHRONA GWARANCYJNA OBEJMUJE:

 • gwarancje na ramę i stelaż fotela
 • podstawę fotela, koła, mechanizm regulacji oparcia, podnośnik gazowy, tapicerkę skórzaną, tapicerkę materiałową
 • gwarancja obejmuje także wszystkie pozostałe części produktu fabrycznego, z wyłączeniem: części innych marek niż GAMVIS.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • normalnego zużycia części takich jak: podłokietniki, koła, mechanizmy, materiały, poduszki, stelaże, podstawy, podnośniki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne – te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
 • normalnego zużycia materiałów tapicerskich
 • modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
 • uszkodzeń mechanicznych podzespołów ani materiałów / tapicerki fotela.
 • uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi
 • uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych
 • uszkodzeń połączeń gwintowych.
 • uszkodzeń materiałów, przecięcia, przedziurawienia;

KONSERWACJA

 • fotele i krzesła obite skórą NIE powinny stać blisko grzejnika i innych źródeł ciepła.
 • skóra wymaga ochrony przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak: pot, tłuszcz z włosów, kosmetyki, kurz, chemia gospodarcza lub zwyczajne przesuszenie, dlatego konserwacji skóry należy dokonywać specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi, które tworzą powłokę ochronną, odporną na wodę i substancje oleiste

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

 • upływ terminu gwarancji
 • dokonywanie napraw i/lub modyfikacji poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy GAMVIS MARCIN NAKLICKI
 • nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji
 • używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika
Dostawa 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną dostawę kurierską 24h.

Darmowe Zwroty

Darmowe zwroty GLS do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

2-letnia gwarancja na wszystkie fotele.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.