Gwarancja

 

OGÓLNE ZASADY GWARANCYJNE:

Gwarantem jest Gamvis eSports Technology – Gamvis Marcin Naklicki z siedzibą w Warszawie, ul. Jarzębskiego 1/44, NIP: 1182055153.

Gwarancja obejmuje wady foteli w postaci niesprawnej części, pękniętej skóry, wadliwej funkcjonalności.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą fotela, a także jego celowym uszkodzeniem/ uszkodzeniem wynikającym z niepoprawnego użytkowania..

Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod tym adresem. Zgłoszenia należy wysłać na adres INFO@GAMVIS.PL

Po otrzymaniu zgłoszenia, Gamvis eSports Technology poinformuje czy gwarancje uznaje lub nie. Jeśli gwarancja okaże się zasadna, Klient otrzymuje nową, sprawną część lub w razie potrzeby zostanie wymieniony cały fotel. Koszt kuriera w takich sytuacjach ponosi Gamvis eSports Technology. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni.

Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

GWARANCJA NA OKRES 2 LAT OBEJMUJE:

• ramę i stelaż fotela
• podstawę fotela, koła, mechanizm regulacji oparcia, podnośnik gazowy, mechanizm bujania (butterfly / multilock)

•tapicerkę skórzaną, tapicerkę materiałową
•gwarancja obejmuje także wszystkie pozostałe części produktu fabrycznego, z wyłączeniem: części innych marek niż GAMVIS.

UWAGA gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych podzespołów ani materiałów / tapicerki fotela.

WARUNKI GWARANCJI

Firma Gamvis eSports Technology (Gamvis Marcin Nakilicki) udziela gwarancji na elementy produktów (zmontowane fabrycznie), komponenty i całe konstrukcje każdego nowego produktu w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

WYMAGANIA ODNOŚNIE MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe produkty zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Gamvis eSports Technology (Gamvis Marcin Nakilicki), zmontowane według instrukcji i zaleceń producenta.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do firmy Gamvis eSports Technology (Gamvis Marcin Nakilicki). Cały produkt wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia części takich jak: koła, mechanizmy, materiały, poduszki, stelaże, podstawy, podnośniki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne – te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
• uszkodzeń połączeń gwintowych.
• uszkodzeń materiałów, przecięcia, przedziurawienia;

KONSERWACJA

• fotele i krzesła obite skórą nie powinny stać blisko grzejnika i innych źródeł ciepła.
• skóra wymaga ochrony przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak: pot, tłuszcz z włosów, kosmetyki,
kurz, chemia gospodarcza lub zwyczajne przesuszenie, dlatego konserwacji skóry należy dokonywać
specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi, które tworzą powłokę ochronną, odporna na wodę i substancje
oleiste.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
• upływ terminu gwarancji
• dokonywanie napraw i/lub modyfikacji poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy GAMVIS MARCIN NAKLICKI
• nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji (np. niedokręcani śrub)
• używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

Gwarancja rozpoczyna się z dniem daty zakupu produktu.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Gamvis eSports Technology (Gamvis Marcin Nakilicki), jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika).
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu.
Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Dostawa 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną dostawę kurierską 24h.

Zwroty

Bezpieczne zwroty do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

Bezproblemowa 2-letnia gwarancja na wszystkie fotele.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.