Zwroty i Reklamacje

WAŻNE: PRZED WYSŁANIEM FOTELA POPROSIMY O KONTAKT E-MAILOWY POD ADRESEM : info@gamvis.pl

WAŻNE 2: POPROSIMY O ODESŁANIE FOTELA NA ADRES PODANY W PUNKCIE 5 (PONIŻEJ)

REKLAMACJE 

1. Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane do naszej firmy drogą mailową.

2. W celu skutecznego zgłoszenia reklamacji należy wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny, jest on dostępny do pobrania w linku na dole strony.

3. Do formularza reklamacyjnego należy dodać dokument potwierdzający zakup w naszej firmie.

4. W razie potrzeby możemy poprosić Państwa o przesłanie do nas produktu w celu rozpatrzenia i weryfikacji słuszności reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY (UPRAWNIENIE USTAWOWE)

1. Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny dotyczy wszystkich produktów.

2. Uprawnienie przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

3. Poinformuj nas e-mailowo o zamiarze skorzystania z uprawnienia do zwrotu produktu.

4. Dołącz wypełnione oświadczenie o odstąpieniu do kartonu wraz z fotelem.

5. Przygotuj towar do zwrotu, za pomocą poczty lub kuriera, zwróć fotel na poniższy adres:

Gamvis – Panalpina sp. z o.o , ul.Batorego 6 , 05-870 Pass

6. W terminie 14 dni od dnia odbioru towaru przez kuriera zwrócimy zapłacone środki. Zwrot nastąpi w ten sam sposób w jaki dokonano zapłaty za towar, chyba, że wskazano inną metodę.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM POSIADA M.IN. NASTĘPUJĄCE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
  • JEST UPRAWNIONY DO ZWRÓCENIA SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY;
  • JEST UPRAWNIONY DO ZWRÓCENIA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ;
  • MOŻE UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ POMOC W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ, KORZYSTAJĄC TAKŻE Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH). PORADY UDZIELANE SĄ POD PRZEZ FEDERACJĘ KONSUMENTÓW POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII KONSUMENCKIEJ 800 007 707 ORAZ PRZEZ STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH POD ADRESEM EMAIL PORADY@DLAKONSUMENTOW.PL;
  • ZŁOŻYĆ SWOJĄ SKARGĘ ZA POŚREDNICTWEM UNIJNEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ ODR, DOSTĘPNEJ POD ADRESEM: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/.

 

LINKI DO FORMULARZY:

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 2. FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 3. POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

Dostawa 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną dostawę kurierską 24h.

30 dni na zwrot

Możliwość zwrotu produktu aż do 30 dni od momentu zakupu.

Gwarancja

Bezproblemowa 2-letnia gwarancja na wszystkie fotele.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.